Esta é unha plataforma articulada en contra da mercantilización do ensino público de este país.

martes, 17 de junio de 2014

Noticias


Unha boa noticia que acaba de producirse coa colaboración do PSdeG é a que poñemos a continuación.

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a levar a cabo as medidas necesarias para evitar que ningún neno ou nena careza de alimentación ou sustento necesario por estaren as súas familias en situación de vulnerabilidade, poñéndose en marcha convenios cos concellos interesados, podéndose usar as instalacións dos centros educativos, en colaboración cos servizos públicos de benestar.

Agora cabe preguntarse:
Como vai organizar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria os comedores escolares para enfrontar esa necesidade? Como se van firmar estes convenios cos concellos?

Xullo está a volta da esquina…!

Pero… as malas noticias en educación seguen presentes con este goberno do Partido Popular.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria reduce nuns 100.000 euros a partida adicada a axudas económicas ao alumnado que fai a súa formación en centro de traballo. Trátase, nin máis nin menos, que desa formación práctica que é clave para adquirir e desenvolver as competencias persoais e profesionais necesarias para o acceso e progreso no emprego, no escaso emprego co que contamos.
Aquí vence ben as diferenzas. Na época de Touriño, falamos de 2009, a Xunta de Galicia adicaba a esta partida 4 veces máis.

Obras son amores…! Non as declaracións ás que o seu Partido Popular nos ten acostumbrados sobre a grandísima importancia da Formación Profesional…, señores da Xunta! Que cando un se descuida están recortando medios para a Formación Profesional dos nosos xóvenes.

Camilo Ocampo Gómez


No hay comentarios:

Publicar un comentario